Prace ziemne

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem szeroko pojętych prac ziemnych. Zalicza się do nich wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. Są to prace konieczne przy budowie dróg czy parkingów. Prace ziemne są niezbędne przy wykonywaniu fundamentów, a ich cena uzależniona jest od stopnia skomplikowania, wynikającego z rodzaju gruntu, na jakim są przeprowadzane. Wykopy pod szamba czy konstrukcje o przeznaczeniu gospodarczym powinny być wykonywane z uwzględnieniem głębokości wskazanej w projekcie. Do odpowiedniego wykonania wykopu niezbędna jest wiedza dotycząca rodzaju gleby i ewentualnych przebiegających w niej żył wodnych.

Zajmujemy się również niwelacją terenu polegającą na jego wyrównaniu. Odpowiednio przygotowana pod budowę działka nie powinna być wypełniona rowami, górkami czy zagłębieniami. Wyrównujemy teren zarówno poziomo, jak i pionowo przy użyciu specjalistycznych koparek obsługiwanych przez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników.