Wykopy budowlane

Za pomocą specjalistycznych maszyn wykonujemy wykopy budowlane. Po uprzednim uzyskaniu wszelkich potrzebnych pozwoleń i badaniu geotechnicznym można przystąpić do konkretnych prac ziemnych. Wyróżniamy wykopy mechaniczne i ręczne. Do wykonania wykopów mechanicznych niezbędne są maszyny, takie jak koparki. Natomiast w przypadku, gdy teren jest trudnodostępny, prace wykopowe muszą być przeprowadzone ręcznie. Wykonujemy wykopy:

  • jamiste,
  • szerokoprzestrzenne,
  • wąskoprzestrzenne.

koparka kopiąca dziurę w ziemi

Wykopy pod fundamenty

Nasza firma wykonuje wykopy pod fundamenty i różnego rodzaju budynki gospodarcze. Zajmujemy się również wykonywaniem prac ziemnych w celu przygotowania gruntu pod budowę dróg i parkingów. Pierwszym etapem przystąpienia do prac ziemnych jest usunięcie humusu (jest to wierzchnia warstwa ziemi wraz z pokrywającą ją roślinnością). Bywa, że niezbędna jest wcześniejsza wycinka drzew i karczowanie. Następnie za pomocą specjalistycznych maszyn usuwamy kolejne warstwy ziemi w zależności od wytycznych określonych w projekcie. Głębokość wykopu różni się w zależności od jego przeznaczenia i kategorii gruntu.

Posiadamy specjalistyczną wiedzę dotyczącą wykonywania wykopów w przypadku gruntów spoistych i mało spoistych czy też w rumoszach, zwietrzelinach oraz nienawodnionych piaskach. Wykopy pod domy podpiwniczone powinno się zawsze wykonywać poniżej granicy przemarzania gruntu. Należy również pamiętać o odpowiednim nachyleniu skarp, by zapobiec ich osuwaniu. Właśnie dlatego tak ważny jest wybór doświadczonej firmy zatrudniającej wykwalifikowanych fachowców.

1. Karczowanie

W celu przygotowania działki pod przeprowadzenie wykopu należy wykarczować wszelkie pozostałości drzew i krzewów. Następnie można przejść do niwelacji terenu i wykonania wykopu.

2. Przygotowanie terenu pod hale

W przypadku wykonywania wykopów pod budynki o większych powierzchniach, takich jak hale, niezbędna jest niwelacja terenu. Po zebraniu humusu, przystępujemy do utwardzania wyrównanego terenu.

3. Przygotowanie terenu pod fundamenty

W zależności od tego czy budynek będzie podpiwniczony czy też nie, wykonujemy wykop o określonej w planie głębokości. Odpowiednio zabezpieczamy skarpy i utwardzamy grunt.

4. Budowa instalacji podziemnych

Wykonywanie wykopów pod instalacje gazowe, wodne czy elektryczne wymaga doświadczenia i wiedzy. Wykopy takie powinny być odpowiednio wykonane, zabezpieczone i oznaczone.